ที่อยู่ : ศูนย์การเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 | วันเสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 16.30

โทรศัพท์ : 0-7621-1959 ต่อ 5030

แฟกซ์ : 0-7621-1778

Emai : ASLC–This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* ปิดทุกวันหยุดราชการ