20161027164043 iFnEQv0

 

ผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรมาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต